Voor de nieuwbouw van dit bedrijfspand bestaande uit pompstation, wasstraat, wasboxen, stofzuigplaatsen, autogarage en winkel, heeft B&U het schetsontwerp nader uitgewerkt tot een definitief ontwerp.