Bouwkundige inspecties

Tijdens een bouwkundige inspectie wordt het betreffende bouwwerk visueel geïnspecteerd en wordt de bouwkundige en constructieve staat uitgebreid in kaart gebracht. Van deze inspectie wordt een rapportage opgesteld met fotobestand.  Eventueel kunnen we de bouwkundige inspectie uitvoeren en de rapportage opstellen op basis van conditiemetingen volgens de NEN 2767, hieruit volgt een conditiescore. Wij voeren bouwkundige inspecties uit voor onder andere nuts-bedrijven, woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten.

Onderhoudsplanning

Gedegen onderhoud is voor gebouwen uitermate belangrijk. Om een object in uitstekende staat en tegelijkertijd de onderhoudskosten beheersbaar te houden, is een gedegen planning nodig.
B&U bouwadviseurs maakt dergelijke planningen. Na een grondig onderzoek stellen we een gedetailleerde lijst op van zaken die onderhoud vereisen, de huidige status, de aard van het onderhoud en de frequentie ervan. Al deze gegevens worden gekoppeld aan een cyclus en een tarief per eenheid, strekkende of vierkante meter. Vervolgens wordt er een jaarlijkse financiële reservering gegenereerd die voldoende is om aan de onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen. Zodoende kunt u de middelen reserveren om het geplande onderhoud uit te voeren zonder dat u voor onverwachte uitgavenposten komt te staan.

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van een noodsituatie moeten verlaten. Dankzij de ontruimingsplattegronden weet u waar u zich bevindt, welke vluchtwegen en nooduitgangen er zijn, de plaats van blus- en reddingsmiddelen en de verzamelplaats buiten het gebouw. In het kader van de brandveiligheid dienen deze vluchtroutes in het gebouw aanwezig te zijn. B&U verzorgt ontruimingsplattegronden die helder en duidelijk zijn. De lezer moet direct kunnen zien waar hij is, wat zijn vluchtmogelijkheden zijn en waar bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde brandslanghaspel of handbrandmelder zich bevindt.