Ontwerp en bouwkundig tekenwerk

Iedereen heeft zo zijn eigen specifieke eisen en wensen als het om een bouwproject gaat. B&U bouwadviseurs verstaat de kunst deze eisen en wensen in de ontwerpfase samen met u in beeld te brengen. Eén en ander wordt vervolgens vertaald in een programma van eisen. Ook kan er vooronderzoek worden gedaan naar planologische, functionele, financiële en juridische mogelijkheden.
Het programma van eisen en de resultaten van het vooronderzoek worden vervolgens vertaald naar een voorlopig ontwerp.
Ten slotte kan B&U een coördinerende rol vervullen richting uw architect of kunnen wij zelf een architect inschakelen. Dat biedt garantie voor een aansprekend ontwerp.

Aanvraag vergunningen

De voorbereiding van het aanvragen van vergunningen kan zeer tijdrovend zijn. B&U heeft echter veel kennis van zaken en heeft prima contacten bij tal van overheden. Wanneer u de aanvraag en begeleiding van uw omgevingsvergunning aan B&U overlaat, verlopen deze procedures snel en succesvol. B&U weet wat er bij een aanvraag komt kijken en voorziet deze van alle benodigde informatie, zoals tekeningen en berekeningen. Naast de aanvraag van bouwvergunningen verzorgen wij ook aanvragen voor onder meer gebruiks- en sloopvergunningen.

Bestekken

Een technisch en juridisch sluitende opdracht is van groot belang voor elk bouwproject. Een prima hulpmiddel om deze zaken sluitend op papier te zetten, is het bestek. Onder bestek verstaan we in de praktijk de administratieve en technische bepalingen van het werk met eventueel de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing . Het opstellen van een bestek is voor veel architecten en aannemers geen dagelijks werk. Niet zonder reden wordt deze klus uitbesteed aan gespecialiseerde bureaus. B&U bouwadviseurs is als gediplomeerd Stabu-bestekschrijver een betrouwbare keuze
Naast het schrijven van een bestek, kan B&U u ook van dienst zijn met het opstellen van technische of functionele beschrijvingen en het maken van sloopbestekken. B&U is ervaren, bekwaam en efficiënt.