1. Omgevingsvergunning – Uitbreiding bedrijfs / verenigingsruimte